czwartek, 16 października 2008

Powstanie jazdy Ułanów 1799r Włochy

Organizacja kawalerii Legii Włoskiej.

30.12.1798r pod Geatą legioniści zdobywają 120 koni kirasjerskich pozostawionych przez wycofujących się Neapolitańczyków. Już następnego dnia 31 grudnia zgłosiło się sporo ochotników do nowej jednostki, z uwagi na ograniczoną ilość koni wybierano najlepszych. Najwięcej chętnych było żołnierzy z armii austriackiej, w której po I rozbiorze w latach 1784-1791, sformowano trzy pułki składające się z Polaków ochotników i Polaków jeńców. Tak, więc Legia Włoska w przeciągu 8 dni sformowała jazdę legionową, co wzbudziło wielki podziw u francuskich dowódców, gdyż na dobre wyszkolenie jazdy potrzebowano wtedy 7 miesięcy. Ale nawet te 7 miesięcy czasami nie wystarczało, bo jeżeli był słaby dowódca to trwało to dłużej.
Etaty pułku jazdy
- 4 szwadrony
Etaty szwadronu
- dwie chorągwie (kompanie)
Etaty kompani ( chorągwi) przewidywały:
- 116 ludzi, jednak z powodu braku koni zmniejszono stan do 50 Ułanów
- chorągiew składała się z 2 plutonów

Szwadronem dowodził Komendant kawalerii
Miał do dyspozycji:
- 2 kompanie
- kwatermistrza
- 2 poruczników
Chorągwią (kompania) dowodził Rotmistrz (od 1799 kapitan)
Miał do dyspozycji:
- 1 porucznika
- 1 namiestnika ( od 1799 straszy wachmistrz)
- 1 furiera
- 110 jezdnych (50)
Plutonem dowodził Porucznik
Miał on do dyspozycji:
- 2 wachmistrzów
- 4 unter-oficerów ( od 1802 r. brygadier-/kapral/)
- 6 gefrajtrów ( st. szeregowy)
- 1 trębacza
- 48 jezdnych (25)
Na początku przyjęto numerację francuską, w której każdy szwadron miał 1 i 2 kompanię ( chorągiew), 1 kompania I szwadronu była uznana za kompanie wyborczą (lejbkompanie). Dla oddziału przyjęto mundury polskiego kroju w barwach Kawalerii Narodowej. Do uzbrojenia planowano przyjąć szablę, pistolety, karabinki oraz lance. 9 Stycznia 1799 roku szwadron „ był w stanie robić służbę „ wg. słów gen. Jana Henryka Dąbrowskiego i od razu został wprowadzony do służby. 19 lutego 1799r. generał Championet zatwierdza projekt organizacji pułku polskiej jazdy składającego się z 4 szwadronów. Już w marcu pułk posiada 272 ludzi, jednak kompletne wyposażenie posiada 80 ułanów. Tak w wielkim skrócie powstawała największa chluba Polskiego Wojska.
 
Posted by Picasa