środa, 30 maja 2012

Legion Włoski gen Jana Henryka Dąbrowskiego

Walne zebranie Stowarzyszenia Historycznego Legionów Polskich i Mazurka Dąbrowskiego

Czołem Wiara! Ogłaszam termin walnego zebrania na 16.06.2012r godz. 17 Nysa ul. Bukszpanowa 7 siedziba Plan Walnego Zebrania Członków w dniu 16.06.2012r Stowarzyszenia Historycznego Legionów Polskich I Mazurka Dąbrowskiego w Nysie 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawomocności obrad ( w przypadku braku qworum , wyznaczamy drugi termin walnego zebrania na 16.06.2012r godz. 18) 4. Przedstawienie porządku obrad 5. Zatwierdzenie porządku obrad 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 i podjecie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia. 7. Wolne wnioski. 8. Zamkniecie obrad. Bardzo proszę o wnioski uchwał, aby można było je spokojnie przygotować. Obecność obowiązkowa wg statutu. W związku z walnym zebraniem Stowarzyszenia przypominam o składkach. Na miejscu będzie można uzupełnić składki. Po walnym, uroczysta kolacja. Proszę o powiadomienie kolegów. Pozdrawiam. płk.RH Marek Szczerski