sobota, 19 listopada 2011

Regulamin marszowy wojsk francuskich

Regulamin marszowy wojsk francuskich 1797-1815r

W związku brakiem ogólnodostępnej informacji o maszerowaniu wojsk w okresie napoleońskim pozwalam sobie przybliżyć te informacje łącznie z oryginalnymi nazwami francuskimi. Regulamin francuski przewidywał pięc temp marszu piechoty :
- pas ordinaire /krok zwykły/ , wynosił 76 kroków na minutę , dokładnie po 26 cali a więc 66 cm.
- pas de route / krok w trasie –przemarsze/, 85-90 kroków na minutę tej samej długości
- pas accelere” /krok przyspieszony/ , 100 kroków na minutę
- pas de charge /krok do szturmu/ , 120 kroków na minutę
- pas de corse /biegiem Marsz/ , 250 kroków na minutę , chyba chodzi o zaplanowane z góry przegrupowanie wojsk związane z atakiem wrogiej kawalerii.
Tak więc na werblistach spoczywał obowiązek posiadania umiejętności wybijania takiego tempa marszu jak podał dowódca.