sobota, 27 czerwca 2009

I Legin Włoski - regulamin klubu

I Legion Włoski – regulamin klubu historycznego.

Dopiero po skompletowaniu swojego munduru rozpoczyna się droga awansu i kandydat dostaje stopień Legionista szeregowy. W trakcie „służby kandydackiej” trzeba zapoznać się z regulaminami i musztrą. Po rozpoczęciu służby tylko dzięki wykonywaniu rozkazów podczas rekonstrukcji, prawidłowym posługiwaniu się bronią, wzorowym zachowaniu można awansować, co dwa lata o stopień jako wynik wyjątkowej aktywności. Stopień można również utracić za rażące nie przestrzeganie regulaminów. Za zdradę Legionu, degradacja jest automatyczna i nie podlega odwołaniu. W innych przypadkach można się odwołać do rady administracyjnej legionu, w skład rady wchodzą dowódcy wszystkich oddziałów i rodzajów broni i miejsc stacjonowania. Decyduje zwykła większość głosów.
Tradycja Legionu Włoskiego wskazuje, że nie było w naszej jednostce przykładu tytularnego oficera. Dlatego jedyna drogą awansu w legionach jest oddanie się służbie całkowicie, wtedy awanse przychodzą nie wiadomo, kiedy. Zdobywanie stopni poza służbą nie przystoi legioniście.
W związku z licznymi przykładami nadmiernego a/picia okowitki, b/ kradzieży, c/użycia przemocy wobec słabszych czy kobiet i dzieci, d/ nieprawidłowego uzycia broni e/czy zdrady Legionów, wprowadza się kary regulaminowe:
- za pijaństwo a ubieranie stroju „dziada” na obozie, wobec ciagłego naruszania regulaminu
kara będzie narastać do wykluczenia z oddziału
- za b, c, wykluczenie z wyjazdów na czas jaki określi Rada Administracyjna Legionu
- za d degradacja i wykluczenie na czas koreślony przez radę.
- za e degradacja i wykluczenie na czas określony przez radę

Dla potrzeb rekonstrukcji tworzymy nowy stopień
REKRUT ( lub POPISOWY)- żołnierz bez swojego kpl. munduru, ale uczestniczący w pożyczonym odbywający staż kandydacki przez 1 rok. Zakończenie okresu rekruta kończy się po wpisaniu na Rang listę danego oddziału Legionu Włoskiego i przystąpieniu do przysięgi. Każdy następny awans wydawany jest przez wydanie certyfikatu potwierdzonego przez radę administracyjną Legionu.
* * *
Dowódca tytularny

Wyjątkiem awansu jest stosowany w Rzeczpospolitej zwyczaj, że kto wystawił ( zakupił sprzęt, mundury i broń dla pułku, oraz wyszkolił go) -------- MÓGŁ ZOSTAĆ -------jego dowódcą i mógł przyjąć stopień ----- TYTULARNEGO ---np. pułkownika. Wychodzi na to, kto chce beż służbowego awansu używać stopnia , powinien wystawić (umundurować, wyszkolić i wyposażyć w broń):
- pułkownika oddział 120 żołnierzy ( 1/10),
- majora 30 żołnierzy (1/10) .
- kapitana wystawić 15 żołnierzy(1/10),
* * *
Regulamin jest wystawiony na miesiąc i w tym czasie może być poddany dyskusji i poprawkom. Po tym czasie wchodzi do powszechnego przestrzegania.

piątek, 26 czerwca 2009

Lekcja w Legionie

Legiony Mediolan 1797r.

W ramach rewolucyjnego programu edukacji
Legionistów
Kapral w przerwie nauki czytania
Zadaje pytanie
Legionisto Szczepko powiedzcie -
- Czym żołnierz myje zęby?
Szczepkoa pręży się ja struna i odpowiada
- Żołnierz myje zęby czym prędzej.
Mości kapralu

środa, 24 czerwca 2009

Legion Włoski - szkolenie

Legion Włoski - szkolenie

Kowalski! Jesteście doświadczonym Legionistom
Powiedzcie popisowym, co będzie, jeśli kula odstrzeli wam ucho?
- Będę gorzej słyszał, obywatelu sierżancie!
- Dobrze. A co będzie, jeśli kula odstrzeli wam drugie ucho?
- Nie będę nic widział, bo mi rogatywka na oczy spadnie