środa, 16 grudnia 2009

Rewolucja krakowska 1846r.

Rewolucja krakowska 1846, powstanie krakowskie- walki zbrojne toczone w dniach 18 II - 4 III 1846 na terenie Rzeczypospolitej Krakowskiej składały się z dwóch nurtów. Pierwszym przygotowane powstanie organizowane przez Towarzystwo Demokratyczne Polskie (założone w Paryżu 17.03.1832) przez byłych powstańców z powstania listopadowego, którzy nie pogodzili się z losem, i postanowili przygotować powstanie przeciwko trzem zaborcom równocześnie. Drugim podburzone przez agentów Meternicha chłopstwo na terenie Wolnego Miasta Krakowa, które wystąpiło przeciw szlachcie, która jakoby miała wystąpić zbrojnie przeciw chłopom. Intryga Meternicha udała się znakomicie Polscy chłopi mordowali Polską szlachtę i rabowali ich majątki a nawet walczyli z małymi oddziałami powstańczymi podążającymi do Krakowa.
Rewolucja krakowska i powstanie krakowskie przeszły do historii pod nazwą Rzeź galicyjska. I służyły panom Marksowi i Engelsowi jako przykład walki klas społecznych w ich nowej idei społecznej.