sobota, 15 sierpnia 2009

Twierdza Nysa 3 x naj.....

Piknik historyczny Twierdza Nysa trzy x naj...1/

Nysa po uzyskaniu wolności w 1990 roku z kikutami gospodarczych potęg fabryki samochodów, (FSD) i zakładów budujących fabryki (ZUP) pozostała sama z 40% procentowym bezrobociem. Moja inicjatywa, aby na bazie wspaniałych pomników przyrody, czystego środowiska i zabytków twierdzy, budować przemysł turystyczny, aby zrównoważyć rozwój miasta znalazła podatny grunt. Ten pomysł z 2000 roku znalazł uznanie polityków i społeczności i jest początkiem rozwoju turystycznej potęgi miasta ( do Zakopanego czy Krakowa jeszcze nam trochę brakuje, ale…). Dzisiaj Nysa ściąga na same pikniki historyczne kilkadziesiąt tysięcy widzów. W Nysie odbywają się widowiska historyczne odnoszące się do końca XVIII i początku XIX wieku wiosną latem i jesienią pikniki tej epoki, są również turyści nad jeziorem i coraz więcej rozwija się turystyka rowerowa. Jest jeszcze inne widowisko historyczne „ Jarmark Jakubowy” pokazujące średniowiecze w Nysie. Gdyby zsumować to wszystko to dzisiaj pod zarządem Burmistrz Jolanty Barskiej Nysa jest największy ośrodkiem widowisk historycznych w Polsce.
2/ Nysa odbudowała i dostosowała do współczesności najwięcej zabytkowych obiektów nowożytnej sztuki militarnej w Polsce, a kto wie czy nie w Europie.
3/ Tegoroczny główny piknik historyczny, pokaz pola walki, był najbardziej dynamicznym widowiskiem, w jakim uczestniczyłem a mam ich za sobą kilkaset.
Brawo, są też pewne minusy, odnoszę wrażenie, że zapomniano o Polakach, którzy w 1807 roku w koszarach Nysy tworzyli oddziały, które są największą chlubę dziejów oręża polskiego. Można by pomyśleć o jednym pikniku o Polakach w Nysie 1807r, chociażby, dlatego żeby pokazać autoktonom, jaka była prawdziwa historia Nysy, a niemieckie książki nie zawsze są rzetelne jak kiedyś był mercedes.
W Nysie powstały dwa pułki infanterii i jeden ułanów późniejszej Legii Nadwiślańskiej, której dokonania na polu walki na trwałe weszły do historii Polaka tułacza bohatera walczącego o wolność waszą i naszą.
Arme d” Italir Legie Polone

kpt. grh. Marek Szczerski