piątek, 15 stycznia 2010

Włoskie przesłuchanie

Italia 1799r.
Żandrmeria Republiki Cyzapiny
przesłuchuje furiera infanterii
- Sierżancie brałeś łapówki!
–ostro przesłuchuje żandarm.
- Brałem.
- Sam ?
- Sam.
- Dużo sierżant wziął?
- - No .. jak by to powiedzieć…
- Na dwóch starczy?

Brak komentarzy: